Inlägg av

Ny industrikund inom livsmedel i Jönköpings Län

I Jönköpings Län ligger den industrianläggning som sysselsätter ca 400 anställda på ca 12.000 kvm där Lexium sedan 1 april 2018 levererar en Integrerad FM-lösning – One FM. One FM spänner över hela tjänsteförsörjningen i fabriken och innefattar bland annat följande tjänster: Fastighetsunderhåll (mekanisk, elektrisk och arkitektonisk utrustning) Fastighetstekniska tjänster Tryckluft Brand, SBA, Sprinkler Vaktmästare […]

Ny industrikund – marknadsledande inom digital transformation av energihantering och automation

Med siter över Sverige ligger en marknadsledare i sin bransch som sysselsätter ca 2.000 anställda fördelat på ca 60.000 kvm lokaler, varav ca 40.000 är industri/distributions ytor. Lexium levererar sedan januari 2017 levererar en helhetslösning – One FM – som spänner över hela tjänsteförsörjningen på kontor och fabriker i fabriken och innefattar bland annat följande […]