Nu står vi istället inför frågeställningar kring när vi kan återgå till arbetsplatsen, och vad som krävs för att möjliggöra att det sker på ett säkert sätt. Bland annat kommer många kräva en högre standard på rengöring av allmänna ytor och tydligare regelverk för hur länge man måste vara hemma efter sjukdom.

Vårt utbud av tjänster ökar hela tiden. I takt med det behöver vi fylla på personalstyrkan och är därför på jakt efter en Driftchef i Göteborg och letar även efter nya lokaler.

Covid har snabbat på utvecklingen mot en flexibel arbetsplats. Med det har kraven på teknisk utrustning ökat för att digitala möten ska fungera felfritt. När kontoren fylls igen krävs också noggranna åtgärder för att erbjuda en arbetsplats som är anpassad efter högre krav på hygien. Nedan listar vi några viktiga punkter att ha i beaktning inför återgången till kontoret.