Året närmar sig sitt slut och vi på Lexium vill passa på att tacka våra kunder och våra samarbetspartners för 2020!

År 2020 är ett år som påverkat nästan alla människor starkt.
Olika branscher och människor har påverkats olika mycket men pandemin har på något vis haft en inverkan på nästan allas liv.