Lexium Service Management Göteborg har vunnit ett kontrakt gällande fastighetsservice samt beredskapstjänst för akuta uppdrag av uppdragsgivaren Bostads AB Poseidon. Uppdraget omfattar beredskapstjänst för akut arbetsorder och akut underhåll samt löpande fastighetsservicearbeten för Bostads AB Poseidons fastigheter.

Bostads AB Poseidons fastighetsbestånd omfattar totalt ca 27,000 lägenheter.

Integrerad Facility Management spänner över hela tjänsteförsörjningen och samlar alla tjänster i ett enhetligt system för felanmälan och ärendehantering.

För Bostads AB Poseidon innefattar uppdraget bland annat följande tjänster:

  • Fastighetsservice
  • Lokalvård
  • Flyttstädningar
  • Akuta flyttstädningar
  • Uthyrning av fastighetsskötare
  • Jour – sanering
  • Flyttservice
  • Golvpolish

Lexium är en av de ledande svenska aktörerna inom Integrerad Facility Management på den svenska marknaden. IFM innebär att leverera och utveckla tekniska & säkerhetstjänster ihop med arbetsplatsservice för hyresgäster och fastighetsägare.

Lexium tar ett ekonomiskt och tekniskt helhetsansvar för samtliga fastighetsrelaterade tjänster och produkter samt för att utveckla FM tjänsterna över tid. Det innebär att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Lösningarna är en kombination av egen personal och starka lokala partners/specialister som verkar i samma IT-system. Lexium Service Management AB är det första FM-bolaget i Sverige att ISO-certifieras för Kvalitet (9001), Miljö (14001) och Arbetsmiljö (45001). Hållbarhet och Säkerhet är i högsta fokus, vilket även innefattar Lexiums nätverk av specialister. Lexium finns idag på ett 20-tal orter i Sverige, gruppen beräknas omsätta ca 150 MSEK 2021 och över 500 Msek 2025.