Efter noggrann utvärdering av marknaden har Primona valt att förlägga sitt huvudkontor på Vasagatan 50. Läget ligger nära Centralstationen vilket ger bästa möjliga kommunikationer för både kunder och personal att besöka kontoret och ta sig till jobbet. I fastigheten finns två restauranger och ett café. Närliggande finns en konferens-anläggning som Lexium erbjuder vilken de kan nyttja när behov finns.

-Det är kul att Primona väljer Vasagatan och de får ett väldigt fördelaktigt läge med all tänkbar infrastruktur i sin närhet. Vi hoppas att de skall trivas och att det skall bidra till att utveckla deras affärer, säger Jan Näsström Försäljnings- och Marknadschef på Lexium.

-Efter en noggrann sökning efter ny större lokal så föll valet på Vasagatan 50, där hittade vi ljusa, väl bevarade lokaler i modern stil med absolut bästa läge, det blir enkelt för såväl vår personal att ta sig till jobbet och våra kunder att besöka oss,” säger Göran Tysk VD på Primona

År 2019 tilldelade Bombardier Transportation ett femårigt serviceavtal för integrerade FM-tjänster i tio länder till ENGIE International FM.

I Sverige samarbetar ENGIE med Lexium för att leverera tjänsterna till Bombardier. Lexium kommer att stödja ENGIE i att leverera facility management, fastighets– och produktionsunderhåll samt lokalvård, säkerhet, catering, reception, helpdesk och marktjänster till 14 depåer och kontor i Sverige.

Tjänsteleveransen startade i ett stegvis övertagande 2019 med målet att alla tjänster ska tas över under ENGIE / Lexiums ledning 2020.

”-Detta är vårt största nationella IFM-kontrakt hittills på den svenska marknaden som kombinerar hårda och mjuka FM-tjänster. Vi ser en mycket stark tillväxt inom detta område och närliggande sektorer, där vi levererar en total FM-lösning inklusive lägre totala servicekostnader och ett integrerat FM-system”, säger Niclas Brodin, VD för Lexium Service Management AB.

Bombardier kommentar:

”Genom detta arrangemang hjälper ENGIE Bombardier Transportation att öka effektiviteten när det gäller hantering av sina fastigheter och lokaler. ENGIE: s styrkor inom energi och tjänster, i kombination med deras förmåga att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för våra svenska siter, kommer att säkerställa att vi upprätthåller en säker och högkvalitativ arbetsmiljö för våra människor”.

ENGIE kommentar:

”Vi är mycket glada över att ha vunnit detta kontrakt och ser fram emot att arbeta i samarbete med Bombardier Transportation internationellt för att samla vår integrerade anläggningsledning och energikompetens för att stödja deras strategiska mål. Våra teams kompetens och erfarenhet i hela portföljen kommer att komplettera de som redan finns inom Bombardier Transportation för att säkerställa kontinuerlig förbättring av tjänsteleveransen”. säger Joel le Montagner, Operations Director på ENGIE International FM.

För mer information vänligen kontakta:

ENGIE/Bombardier

Joël Le Montagner, Operations Director

Lexium Service Management:

VD & Inköpschef: Niclas Brodin niclas.brodin@lexium.se, +46 706 15 7960

Försäljnings- & Marknadschef: Jan Näsström, jan.nasstrom@lexium.se, +46 732 00 9900

(ENGLISH VERSION)

Lexium Service Management to deliver Integrated Facilities Management at Bombardier Transportation

In 2019 Bombardier Transportation awarded to ENGIE International FM, a five-year integrated facilities management service contract across 10 countries.

In Sweden, ENGIE are partnering with Lexium to deliver the services to Bombardier. Lexium will support ENGIE in delivering facility management, building and production maintenance as well as cleaning, security, catering, reception, helpdesk and grounds services across a portfolio of 14 production and office sites.

The service delivery started in a phased approach in 2019 with the objective to have all the services live under ENGIE/Lexium’s management in 2020.

“-This is our biggest national IFM-contract, combining hard and soft services, so far in the Swedish market. We see a very strong growth within this area and nearby sectors, where we deliver a total FM solution including a lower total cost of service and integrated CAFM” says Niclas Brodin, CEO and Head of Supply Chain at Lexium Service Management.

Bombardier Comment

”With this arrangement, ENGIE is helping Bombardier Transportation to increase efficiencies in terms of its facilities management. ENGIE’s strengths in energy and services, combined with its ability to provide tailored solutions for our Swedish sites, will ensure that we maintain a safe and high-quality working environment for our people”.

ENGIE Comment

”-We are delighted to have won this contract and are looking forward to working in partnership with Bombardier Transportation internationally to bring together our integrated facility management and energy expertise to support their strategic goals. The skills and experience of our teams across the portfolio will complement those already present within Bombardier Transportation to ensure continuous improvement of service delivery”. says Joel le Montagner, Operations Director at ENGIE International FM.

For more information, please contact:

ENGIE/Bombardier

Joël Le Montagner, Operations Director

Lexium Service Management:

CEO/Head of Supply Chain: Niclas Brodin niclas.brodin@lexium.se, +46 706 15 7960

Sales & Marketing Director: Jan Näsström, jan.nasstrom@lexium.se, +46 732 00 9900