Den 1 december publicerade vi den nya websiten som tydliggör våra erbjudanden till marknaden samt de tillhörande tjänster. Via websiten kommer våra kunder bla åt vår FM-plattform, som vi lanserade 1 oktober 2015 och som presenterats separat. Web-siten kommer vidareutvecklas under Q1 och omfatta fler funktioner, till nytta för våra kunder och vår personal.